آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

آب امانت است

داریوش صادقی-مریم ماستری

اهمیت آب

دبستان دخترانه

آب امانت است

داریوش صادقی-مریم ماستری

اهمیت آب

دبستان دخترانه

قصه های خوب برای بچه های خوب

آذر یزدی

دبستان دخترانه

قصه هایی از امام رضا

مژگان شیخی

امام رضا(ع)

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

محمدمهدی برقی

مسابقه: طرح قدس. مسابقات شفاهی قرآن

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

طیبه سادات میرقانعی

مسابقه: طرح قدس - شفاهی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ملینا اسدیان

مسابقه: طرح قدس - شفاهی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

طیبه سادات میرقانعی

مسابقه: طرح قدس - شفاهی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمد مرشدی

مسابقه: طرح قدس. مسابقات شفاهی قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه

فاطمه عاقلی

مسابقه: طرح قدس. مسابقات کتبی صحیفه سجادیه

رتبه: اول

دبستان دخترانه

طیبه سادات میرقانعی

مسابقه: مسابقات معارف فرهنگیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه

طیبه سادات میرقانعی

مسابقه: طرح قدس - صحیفه

رتبه: اول

دبستان دخترانه

زهرا طالعی اردکانی

مسابقه: طرح قدس - نهج البلاغه

رتبه: اول

دبستان پسرانه

طاهره طالبی میدان قلعه

مسابقه: طرح قدس. مسابقات کتبی تفسیرقرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه

ایمان نوریان

مسابقه: طرح قدس. مسابقات شفاهی قرآن

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه

پارمیدا صفری

کاشت لوبیا

دبستان دخترانه

ملینا میرشمسی

آزمایش علوم - آهن ربا

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

حديثه رحيمي تيران

1394/05/06

دبستان پسرانه

محمدكيان محمدي

1393/05/01

دبستان دخترانه

ميترا تقوي ركن آبادي

1390/05/06

دبستان پسرانه

محمدطاها قانعي اردكان

1393/05/05

دبستان دخترانه

فاطمه جماعتي اردكاني

1389/05/05