آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

قصه هایی از امام رضا

مژگان شیخی

امام رضا(ع)

دبستان دخترانه

آب امانت است

داریوش صادقی-مریم ماستری

اهمیت آب

دبستان دخترانه

آب امانت است

داریوش صادقی-مریم ماستری

اهمیت آب

دبستان دخترانه

قصه های خوب برای بچه های خوب

آذر یزدی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

طاهره طالبی میدان قلعه

مسابقه: طرح قدس. مسابقات کتبی تفسیرقرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ملینا اسدیان

مسابقه: طرح قدس - شفاهی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

فاطمه عاقلی

مسابقه: طرح قدس. مسابقات کتبی صحیفه سجادیه

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمدمهدی برقی

مسابقه: طرح قدس. مسابقات شفاهی قرآن

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

طیبه سادات میرقانعی

مسابقه: مسابقات معارف فرهنگیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه

طیبه سادات میرقانعی

مسابقه: طرح قدس - صحیفه

رتبه: اول

دبستان دخترانه

طیبه سادات میرقانعی

مسابقه: طرح قدس - شفاهی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

زهرا طالعی اردکانی

مسابقه: طرح قدس - نهج البلاغه

رتبه: اول

دبستان پسرانه

ایمان نوریان

مسابقه: طرح قدس. مسابقات شفاهی قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

طیبه سادات میرقانعی

مسابقه: طرح قدس - شفاهی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمد مرشدی

مسابقه: طرح قدس. مسابقات شفاهی قرآن

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه

پارمیدا صفری

کاشت لوبیا

دبستان دخترانه

ملینا میرشمسی

آزمایش علوم - آهن ربا

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

محمدكيان محمدي

1393/05/01

دبستان دخترانه

حديثه رحيمي تيران

1394/05/06

دبستان دخترانه

ميترا تقوي ركن آبادي

1390/05/06

دبستان دخترانه

فاطمه جماعتي اردكاني

1389/05/05

دبستان پسرانه

محمدطاها قانعي اردكان

1393/05/05